Vælg sprog

Brugsbetingelser

I betragtning af de mange muligheder og dermed også risici, internettet indebærer, beder vi dig bemærke følgende generelle betingelser for brugen af vores website, som vi har indført af hensyn til din og vores egen beskyttelse. Tak for din forståelse.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Bemærk vores politik vedrørende spørgsmål om dataprivatliv.

OPDATERINGER AF BRUGSBETINGELSERNE

På grund af løbende tekniske og lovmæssige ændringer er vi nødt til at ændre og/eller opdatere de eksisterende brugsbetingelser en gang imellem. Hold dig derfor ajour med, hvornår den seneste version blev indlæst. Den nyeste opdatering skete i august 2010.

COPYRIGHT, VAREMÆRKER OG ANDRE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt indhold på vores website, herunder men ikke begrænset til tekst, billeder, grafik og lyd- eller videofiler, er vores ejendom, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. (Bemærk venligst den erklæring vedrørende hyperlinks, der står under punkt 3). Dette copyright-beskyttede indhold må kun bruges uden udtrykkelig tilladelse til private og ikke offentliggjorte formål (downloads, reproduktioner osv.). Ændringer, oversættelser eller anden redigeringsmæssig behandling af indholdet må kun foretages med forud indhentet skriftlig tilladelse fra Beiersdorf AG.

Uautoriseret brug eller misbrug af registrerede varemærker eller logoer, der tilhører Beiersdorf AG, er ikke tilladt.

Bemærk, at enhver krænkelse af vores copyright eller anden intellektuel ejendom kan have civilretlige og/eller kriminalretlige konsekvenser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette website er kun beregnet til brug af indbyggerne i det land, du har valgt i startbilledet på adressen www.labello.com, og det er i overensstemmelse med al lokal lovgivning. Indholdet på sitet, herunder produkter, services og information, er måske ikke passende eller tilgængeligt for alle uden for denne jurisdiktion. Hvis tilbud, produkter eller services, der er gjort tilgængelige eller er kommunikeret ud gennem dette site, er forbudt ved lov i det land, du har valgt, er tilbuddene, produkterne eller servicetilbuddene ugyldige. Besøg www.labello.com og vælg det sted, der skal bruges til det pågældende site.

Der er investeret al tænkelig omhu og grundighed i udarbejdelsen af den information, der er indeholdt i dette website. Vi kan ikke desto mindre ikke påtage os ansvaret for informationens aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed og/eller kvalitet.

Dette website indeholder hyperlinks til andre udbyderes websites. Beiersdorf AG står ikke bag indholdet i tredjeparters websites og påtager sig ikke noget ansvar for noget ulovligt indhold eller for andre lovmæssige krænkelser på tredjeparters websites. Beiersdorf AG vil dog straks fjerne links eller andet indhold fra websitet, hvis vi gøres opmærksomme på, at indholdet strider mod gældende love.

Dette website er designet til at give generel information og indholdet erstatter ikke på nogen måde medicinsk eller anden professionel rådgivning. Hvis du ønsker en sådan rådgivning, bedes du henvende dig til din egen læge eller specialist. Beiersdorf AG har intet ansvar for handlinger, der foregår på baggrund af oplysninger indeholdt i dette website.

Brug af dette website og downloading af data sker på brugerens eget ansvar. Beiersdorf AG har ikke ansvar for nogen skader, især på brugerens datafiler, hardware og/eller software, der opstår som følge af sådan anvendelse. Ansvaret for bevidst intention og skødesløshed berøres ikke.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Hvis en bestemmelse i disse betingelser er eller bliver ulovlig, ugyldig eller uden retskraft i en jurisdiktion, skal gyldigheden eller den manglende gennemførlighed af en hvilken som helst anden bestemmelse af disse betingelser forblive uberørt.

Hvis du ønsker at indberette lovmæssige overtrædelser på vores websites, bedes du straks kontakte os.

Beiersdorf AG
Unnastrasse. 48
20253 Hamburg
Tyskland
Telefon: +49 40 4909-0
Elektronisk kontakt

Følg os

Facebook Instagram YouTube